Markedsovervågning

Markedsovervågning er en service rettet imod større offentlige og private organisationer samt myndigheder. Markedsovervågning udføres ved at BIGCRAWLER automatisk indsamler oplysninger om produkter, der er til salg på et specifikt marked. De ønskede oplysninger udtrækkes og der genereres automatisk rapporter ud fra de indsamlede data. Det kan for eksempel være rapporter der identificerer forretninger der ikke overholder regler for oplysninger om produkter, eller om produkterne overholder energi/miljølovgivning eller andre krav. De indsamlede data vil i højere grad blive inddraget i rapporter der illustrerer tidslige udviklinger, f.eks. i markedssammensætning målt på produktspecifikke parametre, prisudviklinger for delsegmenter, forhandler-scores (f.eks. estimerede markedsandele eller grad af overholdelse af lovkrav til produkter) mv.

Som et eksempel på anvendelse af markedsovervågning, kan nævnes behovet hos danske myndigheder for at overvåge udbuddet af elektriske apparater omfattet af EU’s Ecodesign- og mærkningsdirektiver der også er implementeret i Danmark, se mere herom på Energistyrelsens website.

Direktiverne påbyder visse mindstekrav til energieffektivitet for mange velkendte apparater i hjemmet, f.eks. hvidevarer, samt en tydelig mærkning på selve apparaterne med deres energiforbrug og relaterede parametre. En tilsvarende information skal gives på nettet, og dermed er det muligt at monitorere markedsudviklingen i energieffektivitet for fx køleskabe, om der er modeller der ikke overholder lovkrav, hvilke forhandlere der udbyder ulovlige apparater, hvad de mest effektive apparater koster ift. mindre effektive osv.

Kontakt os for at høre mere og få et tilbud.